Meny

Regionförbundet Sörmland: Vad kan vi lära av Irland?

Den 25-28 september äger Regionförbundet Sörmlands årliga ledningskonferens rum i Dublin, Irland, som under lång tid varit en av de snabbast växande ekonomierna i västvärlden.

Programmet, där ett 40-tal politiker och tjänsteman från Sörmland deltar, inriktas på att ge en övergripande bild av ”Irlands resa” hittills med fokus på dagens utmaningar. I programmet ingår möten med företrädare för olika samhällsnivåer, företag och universitet.

Syftet med den årliga ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, att utveckla Sörmland i Stockholm-Mälarregionen, inspirera till nytänkande i det regionala utvecklingsarbetet samt att utveckla relationerna mellan regionförbundets medlemmar.

- Det är viktigt att hämta inspiration från och idéer om hur andra storstadsnära regioner hanterar sina utmaningar. Det är också nödvändigt att regionförbundet och medlemmarna ligger i framkant när det gäller att ta till sig influenser från omvärlden, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

- Dessutom innebär Ansvarskommitténs förslag ett arbete om framtida inriktning för län och regioner med de utmaningar som hör till detta. Förändringsprocessen är alltså i full gång och kräver ny kunskap och nya infallsvinklar, tillägger hon.

Basen i ledningskonferenserna har även tidigare varit näringsliv med företagsbesök samt verksamhet hos regionala/kommunala aktörer. Arbetet med att förverkliga Sörmlandsstrategin har också startat och konkreta handlingsplaner för länets utveckling ska utarbetas vilket delvis kommer att ske på denna konferens.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Monica Swärd Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 83 Mobil: 070-528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58