Meny

Regionförbundet vill att Skavsta klassas som nationellt strategisk flygplats

Regionförbundet Sörmland anser att Skavsta flygplats ska klassas som en nationellt, strategisk flygplats och inte i kategorin regionalt, strategisk flygplats som tidigare föreslagits.

Det framgår av det remissvar över betänkandet ”Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet” som Regionförbundet har skickat till Näringsdepartementet.

I remissvaret anges sex skäl för att denna uppgradering bör ske:

  • Skavsta såväl som Bromma tillhör samma flygplatssystem som Arlanda. Skavsta flygplats attraherar målgruppen ”lågprisresenärer”, som inte finns representerad någon annanstans än i Stockholm-Mälarregiongen.
  • Nära Linköping/Norrköping.
  • Resandeutvecklingen på Skavsta flygplats har varit enorm. Idag är det landets tredje största flygplats och allt pekar på att lågkostnadsflyg till internationella destinationer är de flygresor som i framtiden ökar mest.
  • Skavsta flygplats är privatägd. Genom en uppgradering visar man hur privata flygplatser i framtiden kan klassas som nationellt strategiska inför privatiseringen av några av landets flygplatser.
  • En ovanligt hög andel inkommande resenärer, det vill säga resenärer med startpunkt från annan ort, kommer till Skavsta vilket bidrar till ekonomiska nyttor för Stockholm-Mälarregionen och sin tur även i riket.
  • Skavsta flygplats kommer i framtiden att vara ett tågstopp i Sveriges viktigaste tågförbindelse, Götalandsbanan. Det är viktigt att flygplatsutredningen kategoriserar Skavsta som nationellt strategisk, för att förenkla framtida planering av större infrastrukturobjekt.

- Att Skavsta ska få tillhöra de nationellt strategiska flygplatserna är en oerhört viktig signal som skulle underlätta framtida planering av större infrastrukturobjekt. Därför är det väldigt olyckligt att utredaren inte tagit dessa viktiga och stora infrastruktursatsningar på allvar när kategoriseringen av flygplatserna gjordes, säger Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar till remissvaret.

För eventuella kommentarer eller frågor, ring:
Marita Bengtsson (S), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland, 070 – 512 20 82

Vahid Farahrouz, ansvarig tjänstemän, Regionförbundet Sörmland, 070 – 627 78 66

Monica Swärd, presskontakt, Regionförbundet Sörmland, 070 – 528 49 58

 

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Hämta Regionförbundet Sörmlands remissvar

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58