Meny

Remissyttrande reviderade långsiktiga investeringsplaner

Regionförbundet Sörmland har som länets planeringsansvariga organ tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län fått i uppdrag att samordna kommunernas samt trafikhuvudmannens synpunkter på Vägverket och Banverkets förslag till revidering av de långsiktiga planerna på järnväg och väg.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58