Meny

Remissyttrande reviderade långsiktiga investeringsplaner

Regionförbundet Sörmland har som länets planeringsansvariga organ tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län fått i uppdrag att samordna kommunernas samt trafikhuvudmannens synpunkter på Vägverket och Banverkets förslag till revidering av de långsiktiga planerna på järnväg och väg.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58