Meny

Sörmländsk kreditgaranti förening bildad

Idag torsdagen den 18 januari bildades Kredit Garanti Förening Sörmland (KGF Sörmland). Regionförbundet Sörmland inbjöd idag till den konstituerande stämman. Till ordförande valdes Anders Danielsson, VD Presto, Katrineholm.

Kreditgarantiföreningen vänder sig till små och medelstora företag i Sörmland. Föreningen har bildats för att garantera en del av företagens lån hos banker och andra kreditinstitut. På detta sätt kan små och medelstora företag i Sörmland få billigare lån och lättare tillgång till lånekapital.

Föreningen har bildats av LRF Sörmland, Företagarna, KGF Sverige, Katrineholmsentreprenörcentrum, Svensk Handel och Tillväxtbanken Sörmland. KGF Sörmland kommer att bedriva sin verksamhet som ett medlemsföretag i moderföreningen Sveriges Kreditgarantiförening som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansieringsverksamhet.

Finansinspektionens beslutade 2003 att bevilja Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet. Det gör att Sverige har fått ett helt nytt system att för att trygga och möjliggöra kapitalförsörjning av mindre företag.

Kreditgarantiföreningen är ett nätverk av regionala eller branschspecifika ekonomiska föreningar i Sverige. Man erbjuder privatpersoner, små och medelstora företag en borgen vid expansion, nystart och generationsskifte, då formell säkerhet saknas. På så sätt kan företagare, efter sedvanlig kreditprövning, låna pengar utan att riskera privatekonomin.

För mer information www.kreditgaranti.se

För information och kommentarer:
Anders Danielsson, VD Presto Ordförande KGF Sörmland
Telefon: 0150-760 01 Mobil: 070-876 01 01

Mats Robertsson, Marknadschef, Kreditgarantiföreningen i Sverige
Mobil: 070-618 31 95

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58