Meny

Sörmland skriver under avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen om Citybanan är nu klar och kommer att undertecknas torsdagen den 26 april av företrädare för landsting, kommuner och staten. Med anledning av detta vill Regionförbundet Sörmland göra följande uttalande:

Uppgörelsen om Citybanan ger mycket för Sörmland

Den avsiktsförklaring som undertecknas idag kommer att ge Sörmland flera efterlängtade järnvägssatsningar. Sammantaget är de tillkommande satsningarna som anges i avsiktsförklaringen värda minst lika mycket som de ca 2 miljarder kronor vi fem län tillsammans kommer att lägga på Citybanan. Samtidigt är det viktigt att konstatera att Citybanan är en nödvändig förutsättning för hela landets utveckling och tillväxt. Därför är det helt naturligt att staten tar på sig det största ekonomiska ansvaret.

För Sörmland innebär uppgörelsen följande:

  • Att Citybanan verkligen byggs
  • Att vi kan öka tågtrafiken till och från Stockholm
  • Att tillförlitligheten i tågtrafiken ökar
  • Dubbelspåret på Svealandsbanan kan tidigareläggas
  • Insatser görs för ökad kapacitet och kortare restider på Västra stambanan
  • Möjligheter skapas för en kombination av offentlig och privat finansiering av Ostlänken

- Rent principiellt skall staten stå för denna typ av infrastruktur men vi måste ta vårt ansvar för att få igång viktiga satsningar nu, säger Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson som också deltagit i förhandlingarna kring avsiktsförklaringen.

Det är Sörmland, Upplands län, Örebro län, Västmanlands län och Östergötland som tillsammans kommer att satsa ca två miljarder till Citybanan. Stockholms läns landsting och Stockholms kommun satsar 4,1 miljarder och 6,7 miljarder är statliga medel. Citybanan beräknas kosta 15,9 miljarder.

Idag kommer på uppdrag av alla kommuner och landstinget i Sörmland, Jan Carle (m) kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Lotta Finstorp (m) Landstingsråd och Jimmy Jansson (s) vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna underteckna avsiktsförklaringen.  

För mer information kontakta
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Daniel Portnoff Vice ordförande Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-644 56 25

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58