Meny

Sörmland tecknar nytt samarbetsavtal med Leningradregionen i Ryssland

En delegation från Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län besöker den 27-28 februari Leningradregionen i Ryssland. Syftet med besöket är bl a att diskutera vad som hittills har uppnåtts inom ramen för det samarbete som startade mellan de båda länen 1998 och hur samarbetet skall bedrivas framöver. Ett nytt samarbetsavtal för åren 2007 - 2009 ska undertecknas.

Samarbetet den kommande treårsperioden är inriktat främst mot förbättrad livskvalitet och stimulera handeln. Utbytet inriktas på följande områden, regional utvecklingspolitik, näringslivsutveckling, infrastruktur, högskola, sjukvård, folkhälsa och social omvårdnad. Dessutom kommer samarbete att ske inom områden turism och ungdomsfrågor.

På delegationens program står överläggningar med Gunnar Klinga, Sveriges generalkonsul i S:t Petersburg samt med Valery Serdyukov, regionens guvernör och Kirill Polyakov, den lagstiftande församlingens ordförande. Delegationen återvänder till Sverige den 28 februari.

Delegationen består av Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland, Bo Könberg Landshövding Södermanlands län, Göran Norberg, förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, Annika Gamsäter, Regionförbundet Sörmland, Caj Möllergren, biträdande länsråd, Länsstyrelsen Södermanland och Ann Wikström, Länsstyrelsen Södermanlands län.

För kommentarer kontakta:
Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland
070-512 20 82

Bo Könberg, landshövding Länsstyrelsen Södermanlands Län
070- 379 56 56

Annika Gamsäter Regionförbundet Sörmland
070-666 41 53

Caj Möllergren, biträdande länsråd Länsstyrelsen Södermanland
070-605 45 25

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Hämta programmet i pdf-format

Hämta Samverkansavtalet i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58