Meny

Trafiksäkerhetsbygge på väg 55 delas upp i två etapper

Regionförbundet Sörmlands styrelse har idag beslutat att revidera länstransportplanen för att täcka den fördyring som uppstått efter två ras på väg 53, Förbifart Malmköping. Det innebär att 37,5 miljoner kronor tas av det planerade trafiksäkerhetsbygget på väg 55, mellan Katrineholm och Flen.

Den planerade sträckan på 21,8 km som skulle ha byggts om till mötesfri landsvägs så kallad 2+1 väg, med räcken och vajrar och en separat sju kilometer gång och cykelväg mellan Katrineholm och Valla delas nu upp i två etapper.

– Vi måste hålla fast vid den högsta prioritering som sattes vid antagandet av länets transportplan för 2004-2015, det vill säga ”bättre tillgänglighet till Västra Sörmland”. Därför är mycket olyckligt att Sörmlands transportplan måste stå för fördyringen, säger Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland.

Bakgrund fördyring av byggnationen väg 53, Förbifart Malmköping

På det påbörjade arbetet Förbifart Malmköping har två skred skett vilket medfört en fördyring av projektet med 37,5 Mkr. En utredningsgrupp är tillsatt att utreda vem som bär ansvaret för fördyringen.

I december 2006 skickade Regionförbundet Sörmland ett brev till Näringsdepartementet där det påtalades det orimliga i att Sörmland ska stå för fördyringen. I ett svar från regeringen den 15 januari i år menar man att ansvaret för fördyring i den regionala länstransportplanen bör ligga hos den myndighet som fastställt planen, dvs. Regionförbundet Sörmland. Därför tvingas nu Regionförbundet Sörmland att revidera länstransportplanen dela upp ovan nämnda projekt i två etapper.

För information och kommentarer:
Vahid Farahrouz Regionförbundet Sörmland, Trafik och Infrastruktur
Telefon: 0155-778 86 Mobil: 070-627 78 86

Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58