Meny

Unikt tillfälle att lära sig mer om EU-finansiering av projekt!

Hur gör man för att få sitt projekt finansierat av EU? Nu ordnar Regionförbundet Sörmland tillsammans med Europa Direkt Eskilstuna den 5 december en dag som kommer att svara på just den frågan!

Syftet med dagen, som riktar sig till dem som arbetar inom offentlig sektor med flera, är att visa vilka möjligheter som finns för att söka EU-stöd för projekt där regionala aktörer är delägare eller projektägare.

Intresset har varit stort och idag har drygt 120 personer från hela regionen anmält sig.

Seminarierna som hålls under dagen kommer att lotsa deltagarna rätt bland olika fonder och program inom EU som man kan söka stöd från. Flera exempel på projekt som redan fått EU-stöd kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Under dagen kommer följande seminarier att hållas:

  • EU:s hälsoprogram
  • Mål 2: Kompetensutveckling och sysselsättning
  • Entreprenörskap och innovation
  • Miljö och energi
  • EU-programmet för livslångt lärande
  • Landsbygdsfrågor
  • Mål 3: Samarbete utanför Sveriges gränser L

Tid: 5 december 2007
Plats: Quality Hotel Statt, Eskilstuna

För mer information:
Sine MacDonald, Europa Direkt Eskilstuna, telefon 016 – 710 16 10

Louise Hagström, Regionförbundet Sörmland, telefon 0155 – 778 82

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58