Meny

Vad innebär EU-miljoner till Sörmland

Från och med i höst kan man även i Sörmland ansöka om EU-medel för att förverkliga sina idéer. EU:s strukturfonder kan förstärka länets egna pengar med flera miljoner kronor årligen för att satsa på tillväxt, utveckling och kompetensutveckling. För att få del av dessa pengar måste dock ett antal krav uppfyllas.

För att få veta mer om vad strukturfonderna innebär för Sörmland och vad som krävs för att länet ska kunna dra största möjliga nytta av detta tillfälle, inbjuds pressen till en kortare träff. Vi kommer att göra en introduktion av strukturfonderna och en genomgång av de krav EU ställer. Samtidigt kan vi visa vilka möjligheter EU-medlen ger.

Mål 2 Sysselsättning, regionalfond, Mål 2 Konkurrens, strukturfondspartnerskap, Central Baltic, ESF-rådet, Landsbygdsprogrammet, medfinansiering och Övervakningskommitté är för många okända begrepp som vi tänkte förklara och sätta in i ett sammanhang.

Medverkar gör bland andra

Kurt Ekelund, länsråd och ledamot i Övervakningskommittén för Mål 2 Konkurrenskraft

Göran Norberg, regiondirektör, Regionförbundet Sörmland

Louise Hagström, samordnare av länets strukturfondsarbete, Regionförbundet Sörmland

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58