Meny

Vi säger ja till regionförstoring

- Vårt yttersta mål är att bilda en större region tillsammans med Stockholm. I en globaliserad värld krävs större differentierade regioner och Stockholm behöver stärka sin konkurrenskraft för att mäta sig mot resten av världen och dess storstadsregioner. Det är vår fasta övertygelse att Stockholm behöver Sörmland för att stärka denna konkurrenskraft.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissyttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” som antogs av styrelsen för regionförbundet idag. Imorgon, fredag den 21september, ska remissvaret vara inne hos statsrådet Mats Odell på Finansdepartementet.

- I ett gemensamt uttalande har företrädare för våra nio kommuner i länet samt landstinget tidigare uttalat att vi inte vill att Stockholm ska isoleras i en framtida regionindelning. Vi anser att Sörmland kan komplettera en del av det som Stockholm behöver, större tillgång på kompetent arbetskraft, bostäder och ett underbart landskap, säger Daniel Portnoff i en kommentar till styrelsebeslutet.

Men i ett fall säger Regionförbundet Sörmland bestämt nej och det gäller förslaget om ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare. Regionförbundet anser att förslaget är kontraproduktivt eftersom det leder till fel slutsatser.

- Det vägledande ska vara att de nya regionerna hänger ihop funktionellt, d v s att de fungerar där människor bor, arbetar och utövar sina fritidsintressen. Stor frihet måste därför ges till dem som ska bilda de framtida regionerna, menar Daniel Portnoff.

För information och kommentarer:
Daniel Portnoff, (m) Vice ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155 -778 91 Mobil: 070-644 56 25

Monica Swärd Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 83 Mobil: 070-528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58