Meny

75 miljoner kronor till projekt i Östra Mellansverige

Vid dagens möte i Eskilstuna har Strukturfondspartnerskapet fattat beslut om att prioritera 18 projekt som erhållit 75,2 miljoner kronor i EU-medel. Dessa prioriteringar har nu Nutek och ESF-rådet som förvaltande myndigheter för EU-programmen att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

- Jag är nöjd med denna beslutsomgång, säger Åke Hillman, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet. Vi har bland annat gett stöd till en storsatsning i regionen på närmare 30 miljoner kronor som ska hjälpa unga arbetslösa att komma ut i arbetslivet. Vi har också beviljat medel till tre näringslivsprojekt där design- och miljökompetens ska bidra till ökad företagsamhet och stärkt konkurrenskraft i regionen. Vi har också beslutat om en särskild utlysning under hösten för att få in ansökningar om förstärkt kapitalförsörjning till företag. Småföretag som vill växa har problem med finansiering. Här hoppas vi att med programmets EU-medel kunna medverka till en förbättring.

Läs hela pressmeddelandet

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58