Meny

Ändrat styre av Regionförbundet Sörmland?

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har idag, fredag den 16 maj, beslutat att tillsätta en beredning med uppdrag att utarbeta ett förslag till ändrad politisk organisation med förbundsdirektion som högsta beslutande församling för förbundet. Idag är den högsta beslutande församlingen ett fullmäktige som träffats två gånger per år sedan starten 2003.

- En av orsakerna till att vi nu beslutar att se över detta är att vi inte upplevt ett tillräckligt starkt intresse från de 57 ordinarie ledamöter som ingår i vårt förbundsfullmäktige. Vid det senaste fullmäktigesammanträdet var det inte fler än 25 ordinarie ledamöter som kom, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Under senare tid har det från ledamöter i fullmäktige framförts synpunkter på att fullmäktige inte fungerar bra och vid sammanträdet i april diskuterades frågan under en särskild punkt på dagordningen. Då fick styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag om att ändra den politiska organisationen så att en förbundsdirektion blir högsta beslutande församling vilket t ex regionen i Kalmar gjort tidigare, d v s ändrat från fullmäktige till direktion.

Den nu tillsatta beredningen får även i uppdrag att föreslå en förbundsordning och ett reglemente samt föreslå arbetsformer för förbundsdirektionen.

Samtliga sju politiska partier får nu möjlighet att utse ledamöter till beredningen.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande
070 – 512 20 82

Göran Norberg Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Monica Swärd Presskontakt
070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58