Meny

Äntligen – efter 30 års kamp byggs en av länets flaskhalsar bort!

Idag kom beskedet från regeringen om vad deras närtidssatsning när det gäller infrastrukturen verkligen innehåller. Nu visar det sig att 30 års hårt arbete från kommunens och regionens sida äntligen har gett resultat. Östra förbifarten i Katrineholm kan börja byggas!

Regeringen satsar nu 65 miljoner kronor under 2010 för att projektet ska kunna starta. Förbifart Katrineholm är efterlängtat av flera skäl. Dels är det en viktig del av det nationella stråket ”Räta Linjen” längs bland annat riksväg 56 som knyter samman Östergötland, Sörmland, Västmanland och Gävleborgs län. Dels är det en stor avlastning för Katrineholms stad när det gäller den omfattande och tunga genomfartstrafiken som vållat stora miljöbelastningar och besvär för de kringboende.

- 30 års kamp är äntligen över och så sent som i maj förra året visade jag den värsta genomfartstrafiken för infrastrukturminister Åsa Torstensson på plats, säger en mycket glad ordförande för Regionförbundet Sörmland, Marita Bengtsson, som också i egenskap av före detta kommunalråd i Katrineholmhar kämpat för att den nya förbifarten ska bli verklighet.

Östra Förbifarten har utretts enligt miljöbalkens alla krav och fått alla tillstånd som krävs för byggstart. I regeringens närtidssatsning är alltså 65 miljoner, av det totalt cirka 400 miljoner kronor dyra bygget, avsatta för 2010.

Objektet har varit med i tidigare planer och prioriterats av tidigare regeringar men när det stått klart att det saknats pengar så har Förbifart Katrineholm fått stå tillbaka flera gången och hotades av att bli ännu mer försenat. Men med den närtidssatsning som nu görs är det en stor seger för både Katrineholms kommun och regionen!

Ladda hem pressmeddelandet

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson, (s), ordförande i regionförbundet
070 – 512 20 82

Carina Jönhill Områdesansvarig
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58