Meny

Almi Sörmland utvärderas av regionförbundet

Det behövs en utvärdering av ALMI Företagspartner Sörmland ABs verksamhet. Det beslutade Regionförbundet Sörmlands styrelse vid sitt sammanträde på torsdagen.

Syftet med utvärderingen är att belysa hur och i vilken utsträckning Almi bidrar till den sörmländska tillväxten. I regionförbundets nya ägarroll är det viktigt att belysa de olika styrmedel och strategier som kan användas för att optimera Almis verksamhet.

- För oss innebär övertagandet av aktierna i Almi ett nytt ansvar där vi gärna vill göra vår del av hemläxan, d v s visa att vi en bra och aktiv ägare. Vi vill bidra till att Almi Sörmland används på rätt sätt för dem som behöver dem bäst, förklarar Marita Bengtsson, (s), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Almis uppdrag är att komplettera marknaden med finansiering och rådgivning till små och medelstora företag. Fördelningen mellan de två verksamheterna (finansiering och rådgivning) ska avgöras av de regionala behoven, den regionala näringslivsstrukturen samt minoritetsägarnas synpunkter.

Hur bör regionförbundet förhålla sig till Almi Sörmland eftersom ägarens attityd och förhållningssätt kan vara av avgörande betydelse även i förhållande till vad ägardirektiven säger? Hur ska detta arrangeras och lösas för att förse både ägare och utförare med flexibilitet och handlingskraft? Det är några av de frågor som ska besvaras i utvärderingen.

I Sörmland har dessutom Regionförbundet Sörmland tagit över Landstingets Sörmlands minoritetsägarandel på 49 procent sedan årsskiftet varför det är naturligt att genomlysa Almi Sörmland inför en översyn av ägardirektiven för verksamheten.

Med utgångspunkt ibland annat ovanstående ska följande frågeställningar belysas:

  • Vilken är fördelningen mellan affärsutveckling och finansiering?
  • Hur ser den ut i Sörmland och vad motiveras detta av?
  • Finns det anledning att överväga en annan fördelning?
  • Omfattar Almi Sörmlands verksamhet delar som inte ingår i det ursprungliga uppdraget – eller saknas aktiviteter som vore lämpliga i det regionala sammanhanget?

Ladda hem pressmeddelandet

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson, (s), ordförande i regionförbundet
070 – 512 20 82

Daniel Portnoff, (m), vice ordförande i regionförbundet
070 – 070 – 662 19 30

Catharina Frändberg, områdesansvarig
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58