Meny

Bo Könberg och Marita Bengtsson: Handlingsprogram framme i december

Arbetet går vidare med det samordningsuppdrag som landshövding Bo Könberg och Regionförbundets ordförande Marita Bengtson fått av regeringen. I början på december kommer de båda att ha ett sammanträffande med den särskilda grupp av statssekreterare som ansvarar för dialogen med de berörda länen.

- Vi räknar med att kunna lägga fram ett särskilt program med förslag till åtgärder när vi träffar statssekreterargruppen, säger de båda i en kommentar. Det handlar i ett första skede om stöd till de mindre företagen och då särskilt de som drabbas av varslen inom fordonsindustrin. Det handlar om utbildningsinsatser, kapitalförsörjning, rådgivning och andra åtgärder med företagens behov i centrum.

- Vår grundövertygelse är att Sörmland har en mycket stark industrisektor. Det gäller nu i största möjliga utsträckning att lindra verkningarna av de akuta problem som uppstått så att länet står väl rustat när konjunkturen vänder uppåt igen.

På torsdagen diskuterade de båda samordnarna uppdraget med Regionförbundets styrelse som i huvudsak ställde sig bakom inriktningen. Arbetet fortsätter under de kommande veckorna i form av diskussioner med företrädare för företag och myndigheter i länet.

Hämta remissvaret

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58