Meny

Hur kan regionförbundet bidra till att stärka det lokala näringslivet?

Ja, det är den stora frågan som ska besvaras när Regionförbundet Sörmlands styrelse nu beslutat att ta fram en handlingsplan på näringslivsområdet i anslutning till Sörmlandsstrategin som är den regionala utvecklingsplanen i länet.

- I Sörmland saknas en aktiv diskussion kring näringslivsutvecklingen i regionen och hur vi från regionförbundets sida kan bidra till det regionala näringslivet. Därför gör vi den här handlingsplanen. Men det bygger på att länets kommuner, landstinget och näringslivet också är med, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Syftet med handlingsplanen är att identifiera, beskriva och analysera de drivkrafter och förutsättningar som påverkar, eller väntas påverka, näringslivet i Sörmland och ge en bild av hur kommunerna och andra viktiga aktörer i länet kan samverka för att stärka näringslivsutvecklingen.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan kommer att ske i tre steg.

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson, (s) ordförande i regionförbundet 070 – 512 20 82

Daniel Portnoff, (m) vice ordförande i regionförbundet 070 – 662 19 30

Catharina Frändberg Områdesansvarig 070 – 347 78 89

Ladda hem pressmeddelandet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58