Meny

Jobbar vi smartare i Sörmland, eller?

- Sörmland jobbar smart och bör fortsätta att vara öppet för och reflektera över hur vi kan jobba smartare med regionala utvecklingsfrågor. Att hela tiden försöka förbättra arbetet för att växa och utvecklas är en del av den regionala processens natur.

Det säger Birgitta Lundh, på Regionförbundet Sörmland, med anledning av en ny rapport som heter ”Sörmland jobbar smartare – lärdomar och erfarenheter av arbetet med en regional tillväxtplan”.

 - En av de främsta framgångarna är att regionen har skapat en plattform för samarbete inom regionala utvecklingsfrågor. Personer som i regionen arbetar med dessa frågor upplever att det är lättare att ta kontakt med andra och att det öppnats för en diskussion. Regionens aktörer menar att de idag har större kunskap inom de olika områdena som kan byggas vidare på i framtiden, står det vidare i rapporten.

- En ytterligare framgång har varit att regionala aktörer uppnått ett ”regionalt tänk” inom Sörmland.

Ett sätt att jobba smartare är även att lära av andra regioners erfarenheter av deras regionala tillväxtarbete, d v s vad Sörmland kan lära av andra. Av rapporten framgår bland annat att Hallands arbete kännetecknas av fokuseringen på näringslivet och att Värmland har haft ett mycket omfattande förankringsarbete.

Men det finns fortfarande en del utmaningar kvar att uppnå i Sörmland vilket också framgår av rapporten:
- Kontakten med näringslivet är dock en stor utmaning. Inte minst att identifiera vilka de är. Men även att identifiera vad de kan få ut av den regionala nivån och hur man ska ta tillvara på deras behov.
- Vidare bör satsningar och insatser i Sörmland kopplas till det utvecklingsarbete som sker i Stockholm-Mälardalen och andra kringliggande regioner.
- Det är också viktigt att förtydliga målen där det är möjligt och förstärka visionen ”jobbar mer och jobba smartare”.

Ladda hem pressmeddelandet

För mer information, kontakta:
Birgitta Lundh Områdesansvarig
070-649 74 88

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58