Meny

Lägre hastigheter begränsar länets utveckling?

- Den hastighetsöversyn som inletts kan komma att leda till försämrad tillgänglighet på det vägnät som är viktigast för den regionala utvecklingen i vårt län. Väl anpassade och av trafikanterna accepterade hastighetsgränser är av stor vikt för trafiksäkerheten men också för framkomligheten vilken i sin tur är av största betydelse för utveckling och tillväxt i länet.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i ett yttrande till Vägverket Region Mälardalen med anledning av förslaget till ändrade hastighetsgränser på de nationella vägarna.

- Möjligheten till snabba, smidiga transporter är avgörande om sörmländska företag ska kunna växa eller nya företag etablera sig, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande för Regionförbundet Sörmland och fortsätter:

- Standarden är inte tillfredställande på stora delar av det sörmländska vägnätet. Det gäller såväl framkomligheten som säkerheten. Vår uppfattning är att framkomligheten måste förbättras parallellt med att säkerheten höjs, tillägger hon.

Regionförbundet är också tveksamt till om den aktuella satsningen ska vara ”klimatneutral” d v s att om högre hastigheter tillåts på ett håll så måste det bli lägre hastigheter på ett annat håll för att inte öka de totala koldioxidutsläppen.

- Kan det då innebära att det måste bli sänkningar på vårt viktiga länsvägnät (riksvägar 52-57) för att Vägverket ska uppnå sitt klimatmål?, frågar sig regionförbundet i sitt yttrande.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande, Regionförbundet Sörmland
070 – 512 20 82

Carina Jönhill Områdesansvarig
070 – 347 78 89

Monica Swärd Presskontakt
070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58