Meny

Ledningskonferensen i Regio Randstad, Nederländerna

Årets ledningskonferens för Regionförbundet Sörmland går till Regio Ranstad i Nederländerna. Här finns Nederländernas ekonomiska, politiska, kulturella och industriella centrum.

Regionen omfattar de fyra provinserna Nord-Holland och Syd-Holland, Utrecht och Flevoland med städerna Amsterdam, Haarlem, Haag, Rotterdam och Leiden. Regionen, med cirka 7,5 miljoner invånare, är en av de viktigaste tillväxtregionerna i Europa.

Programmet har fokus på regional och lokal utveckling. Programmet innehåller möten med företrädare för olika samhällsnivåer.

- Ledningskonferensen är en input till Sörmlandsstrategin. Den är till för att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin. Den ska även inspirera till sörmländskt nytänkande i Stockholm-Mälarregionen samt stärka relationerna mellan regionförbundets medlemmar, förklarar Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Målgruppen är kommunernas och landstingsstyrelsens presidier, ledamöter i regionförbundets arbetsutskott samt kommunchefer/landstingsdirektör.

Resan bekostas av respektive kommun/landsting och uppgår till 15 000 kronor per deltagare.

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 512 20 82

Göran Norberg Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Hämta pressmeddelandet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58