Meny

Många miljoner till projekt i Sörmland

Fem projekt som omfattar Sörmland om totalt ca 29,5 miljoner kronor prioriterades igår av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige (ÖM). Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige, följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Flera av projekten som omfattar Sörmland är fleråriga. Det är strategisk stora satsningar som har betydelse för regionens utveckling och som sker i samverkan med våra grannlän. Tre av dem är förstudier som i sin tur ska leda till större satsningar framöver. Regionförbundet Sörmland medfinansierar två av projekten. 

Hämta sammanställningen av de prioriterade projekten som omfattar Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58