Meny

Nu är den här - Sörmlandsstrategin!

Sörmlandsstrategin för hållbar tillväxt och utveckling i Sörmland är den nya regionala utvecklingsplanen för länet som visar var vi står idag och var vi vill befinna oss om 20 år.

Strategin innebär t ex att det ska vara enkelt att resa och pendla effektivt och hållbart, genom ett ökat utbud av främst spårbunden kollektivtrafik och ett samordnat system för taxor, trafikutbud och effektiva bytespunkter.

Därför räknar vi med att om 20 år ska minst hälften av arbetspendlingen ske med kollektivtrafik.

Det är ett exempel på en av de många utmaningar som ska vara enkla i framtiden och vars mål vi vill uppnå.

Strategin, eller utvecklingsplanen, innehåller totalt sex olika utmaningar som sörmlänningarna ska ta itu med för att vi ska förverkliga våra inom den närmaste 20-årsperioden.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58