Meny

Nu har Sörmland levt upp till Lissabonstrategin

”Sörmland och Lissabon 2007” är namnet på en alldeles färsk rapport som Regionförbundet Sörmland tagit fram och som är en precisering och konkretisering av Lissabonindikatorerna.

I klartext betyder det att vi tittat på hur de olika kommunerna i länet levt upp till de mätinstrument som satts upp för att Lissabonstrategins ska införlivas i den sörmländska tillväxtpolitiken.

I Sörmland har man tidigare beslutat att se över följande indikatorer extra noga:

 • Befolkningstillväxt
 • Sysselsättningsgrad
 • Sysselsättningsgrad, utomnordiskt ursprung
 • Lönesumma/invånare
 • Samlat resultat och omsättningstillväxt
 • Antal arbetsställen
 • Utbildningsnivå, humankapital
 • Koldioxid/basår/invånare
 • Andel miljöklassade bilar
 • Andel restavfall
 • Ohälsotal

Detta och mycket mer därtill finner du i rapporten.

Hämta rapporten: Sörmland och Lissabon 2007

För mer information, kontakta:
Göran Norberg Förbundsdirektör
Tel: 070 – 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58