Meny

Pendlarna har ökat med 10 000 personer

Antalet pendlare har ökat med 10 000 personer och idag är det 32 200 sörmlänningar som pendlar, d v s pendlar över en kommungräns till sitt arbete. Det motsvarar en dryg fjärdedel av alla dem som har arbete i Sörmland. Det visar den rapport över pendlingsstatistiken för Södermanlands läns som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.

Det betyder att det är betydligt fler som pendlar idag än vad det var 1993. Majoriteten av pendlarna är män och två av fem pendlar inom länet och tre av fem till andra län.

Av dem som pendlar till andra län är det sju av tio som pendlar till Stockholms län. Andelen utpendlare är högst i Gnesta och Trosa och lägst i Eskilstuna och Katrineholm.

Inpendlarna till länet är nu uppe i 9 000 personer vilket är ökning med drygt 80 procent sedan 1993. Inpendlarna kommer främst från Stockholm, Västmanland och Östergötland. Andelen inpendlare är högst i Oxelösund och Trosa och lägst i Eskilstuna och Strängnäs.

- Pendlingen har gått från att vara ett sätt att ordna jobb vid arbetslöshet utan att flytta till att bli ett mer aktivt val för att kombinera ihop en önskad boendeort med ett önskvärt arbete och på så sätt övervinna bristerna på de lokala arbetsmarknaderna, skriver rapportförfattarna bland annat.

Smärtgränsen verkar dock gå vid cirka 60 minuter från dörr till dörr – därför är bekväma och effektiva kommunikationer till rimliga kostnader en förutsättning för ett ökat pendlande, skriver de vidare. Under den mätta tiden – 1993 till 2006 – har även befolkningen i länet ökat med cirka 4 000 personer, från 259 000 till 263 000. Sedan år 2000 har befolkningen ökat stadigt med drygt 1 000 personer per år i genomsnitt. Ökningen har i första hand skett i kommuner som ligger nära eller har bra kommunikationer med Stockholm.

Av rapporten framgår också att förvärvsfrekvensen har ökat under perioden från 66 procent år 1993 till nästan 72 procent år 2006. Det visar att den sörmländska arbetsmarknadens betydelse har minskat för de sysselsatta sörmlänningarna. Fler är beroende av den större regionala arbetsmarknaden. Av de 120 000 sörmlänningar som har arbete är det drygt 20 000 som jobbar utanför länet. Högst är andelen i Gnesta kommun där nästan 55 procent av de boende pendlar.

Ladda hem pressmeddelandet

För mer information, kontakta:
Carina Jönhill områdesansvarig
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58