Meny

Regionförbundet gjorde inte något fel visar granskning av bredbandsupphandling

På initiativ av styrelsen för Regionförbundet Sörmland har juristen tillika experten i upphandlingsfrågor, Thomas Hallgren, gjort en granskning av upphandlingen av den kompletterande utbyggnaden och tillhandahållandet av bredbandsnät – Bredband 15. Detta för att säkerställa att den upphandling som gjordes var korrekt och riktig.

- Enligt min mening var Regionförbundets bedömning att SB Broadband AB uppfyllde urvalskriterierna och således var kvalificerat såväl när det gäller anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet korrekt mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för anbudsprövningen, skriver Thomas Hallgren i sin granskning och fortsätter:

- Om marknadsföring och försäljning till slutkunder gått planenligt hade SB sannolikt fått in tillräckligt med resurser för att kunna klara sin del av finansieringen av projektet. Problem som tillstötte var bland annat oväntade tekniska svårigheter med att foga in övergripande IT-system hos bredbandsleverantörens system samt bristande marknadsföringsinsatser.

Han skriver också att han inte har någon anledning att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning.

- Det finns heller ingen anledning att inom ramen för denna rapport kommentera bolagets interna ekonomiska förvaltning. Från regionförbundets sida och sörmlandskommunernas perspektiv har bredbandsupphandlingen resulterat i att bredbandsnät byggts ut som når 100 procent av befolkningen i Sörmland, skriver han i den avslutande sammanfattningen.

På en enda punkt är Thomas Hallgren lite kritisk: ”Det förhållandet att inte någon av de stora aktörerna på marknaden som Telia Sonera eller Teracom lämnade anbud var sannolikt en indikation på att dessa aktörer gjorde en annan och möjligen mera realistisk riskbedömning av projektets kommersiella förutsättningar än de anbudsgivare som lämnade anbud för hela länet.”

Hämta pressmeddelande

Hämta granskning

För eventuella kommentarer, ring:
Göran Norberg Förbundsdirektör
070-644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58