Meny

Regionförbundet satsar på explosivt centrum

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt senaste styrelsemöte, på torsdagen, att vara med om att finansiera projektet Pax Info 2 med 100 000 kronor per år i tre år – förutsatt att övriga finansiärer är med och att strukturfondsbidrag beviljas.

Det innebär ytterligare ett steg på vägen för att bilda ett centrum fokuserat på ekologiskt riktig sluthantering och återvinning av explosiva varor samt andra näraliggande tekniska system i Vingåker.

- Ett sådant centrum skulle med fördel kunna förläggas till explosivvaruanläggningen vid Vingåkersverken och det har ett klart regionalt utvecklingsvärde, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande för regionförbundet.

Regionförbundet har tidigare varit med och finansierat en förstudie på totalt 650 000 kronor under de senaste tre åren. Det har varit en del av medfinansieringen av kommunala projekt inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 512 20 82

Catharina Frändberg Områdesansvarig, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 234 59 36

Monica Swärd Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58