Meny

Regionförbundet stödjer medicinska innovationer

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt styrelsemöte på torsdagen att satsa totalt 300 000 kronor på tre år för att stödja det så kallade Cemid Care 2-projektet som kan tjäna som tillväxtmotor för medicinska innovationer.

Syftet är att utveckla ett kunskapscentrum i Katrineholm vars huvudsakliga uppgift är att skapa en kreativ miljö som genererar tillväxt och främjar nytänkande inom området medicinsk teknik för hemsjukvården.

Drivkraften för arbetet är visionen om distribuerad närvård som en framtida vårdform, där den enskilde brukaren är i fokus och där vården kommer till brukaren.

- Projektet bedöms som ett intressant regionalt utvecklingsprojekt och kan också anses vara i samklang med Sörmlandsstrategin, säger Marita Bengtsson (S), ordförande för regionförbundet i Sörmland.

- De delar av projektet som rör sjukvård, närvård och omsorg borde ha ett stort intresse för kommuner och landsting. De delar som rör innovationsutveckling har ett stort intresse för den regionala utvecklingen, fortsätter hon.

Under 2005 medfinansierade Regionförbundet ett antal utvecklingsprojekt som initierades av kommunerna själva och där Cemid Care var ett av dem. I Katrineholm ville man få igång ett arbete med ett medicinsktekniskt kunskapscentrum. Andra finansiärer var då Katrineholms kommun, Landstinget, Tillväxtbanken och Vinnova.

Under 2006 och 2007 utvidgades projektet till att omfatta även Östergötland och Västmanland. Och så småningom är det tänkt att projektet ska omfatta hela Östra Mellansverigeregionen.

Förutsättningen för att Regionförbundet medfinansierar fortsättningen är att en ansökan till EUs Strukturfond Mål 2 lämnas in till Nutek.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson (S) ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 512 20 82

Catharina Frändberg områdesansvarig, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 234 59 36

Monica Swärd presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070 – 528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58