Meny

Rundabordssamtal kring Lissabonstrategin

Idag, onsdagen den 14 maj, åker styrelsen för Regionförbundet Sörmland till Bryssel för att bland annat arrangera ett seminarium om ”Sysselsättning och tillväxt, seminarium med efterföljande rundabordssamtal kring Lissabonstrategin."

-Vi vill med detta seminarium belysa var EU står idag när det gäller Lissabonstrategin samt få inspiration till att lösa våra viktiga utmaningar i Sörmland. Seminariet tar upp de utmaningar som Europa står inför och vilka strategier som ligger till grund för arbetet. Sveriges utmaningar kommer även att redovisas samt var Sörmland står idag som regional och lokal aktör, förklarar Marita Bengtsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Lisbon Regions network, där landstingsrådet Lotta Finstorp (M), för närvarande är ordförande, har en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om hur regioner i Europa arbetar med dessa frågor. Därför har också nätverkets medlemsregioner bjudits in för att presentera hur de implementerar strategin på hemmaplan. Av de nio regioner som ingår i nätverket kommer följande regioner att delta; Wielkopolskaregionen i Slovenien, Valenciaregionen i Spanien, West Midlandsregionen i Storbritannien, Brysselregionen i Belgien, Ranstadregionen i Nederländerna och Emilia Romagnaregionen i Italien.

Regionförbundet har även bjudit in Lisbon Council som är en ”think tank” för Lissabonstrategin och en viktig part för att driva på utvecklingen.

I programmet ingår även ett besök på den svenska EU-representationen för att få en inblick i deras arbete. Där kommer även Sten Ramström från EU-kommissionen, Margot Wallströms kabinett, att delta.

Det tre dagar långa besöket avslutas med ett ordinarie styrelsemöte. Totalt deltar 21 personer i resan, 17 styrelseledamöter eller suppleanter och fyra tjänstemän från regionförbundet.

För eventuella frågor, kontakta:
Göran Norberg, förbundsdirektör
070-666 49 64

Monica Swärd, presskontakt
070-528 49 58

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58