Meny

Samtal med regeringen...

Oxelösunds kommunstyrelseordförande Benita Vikström ledde en delegation som träffade Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet. Syftet med mötet var att diskutera vilken roll regeringen skulle kunna spela i arbetet med att tillvarata spillvärme från SSABs anläggning i Oxelösund.

Idag går energi motsvarande 2,6 TWh till spillo, vilket motsvarar energiförbrukningen hos mer än en halv miljon normalstora villor. En mer energieffektiv lösning skulle samtidigt kunna sänka utsläppen av växthusgaser från anläggningen som idag är en av Sveriges absolut största punktutsläpp av koldioxid.

– Redan idag gör SSAB mycket och genererar mindre utsläpp än jämförbara industrier. SSAB har en god vilja att bidra till lösningar, men för att kunna komma vidare måste en rad aktörer samarbete på ett helt nytt sätt. Därför är regeringens aktiva ledarskap nödvändigt, säger Benita Vikström.

I delegation ingick också Elisabeth Langgren Lundov från Regionförbundet Sörmland. Tillsammans med Ola Alterå diskuterade man värdet av att regeringen engagerar sig, bland annat för att anpassa regelverk, säkerställa riktade forskningsinsatser, men kanske främst genom aktivt deltagande för att på så sätt förmå andra aktörer att samarbeta.

Ola Alterå framhöll att det inte är regeringen roll att styra över var anläggningar för energiproduktion skall förläggas eller hur spillvärme i enskilda industrier ska tillvaratas. Han sa sig dock samtidigt förstå delegationens argument och se värdet av regeringens aktiva medverkan. Han bad därför att få återkomma efter att undersökt hur en sådan medverkan skulle kunna utformas.

– Regeringen skulle kunna använda Oxelösund som ett exempel i samband med det svenska EU-ordförandeskapet i vår. Om vi lyckas åstadkomma ett konkret och finansierat samarbete blir vi ett verkligt föregångsland. Samtidigt sparar vi både pengar och energi, och sänker koldioxidutsläppen, säger en entusiastisk Benita Vikström.

Benita Vikström bjöd i januari i år in till ett möte där företrädare för SSAB, Vattenfall, Oxelösunds och Nyköpings kommuner, Regionförbundet Sörmland, energimyndigheten med flera träffades.

Mötet med näringsdepartementet ägde rum tisdag den 18 november 2008.

För ytterligare information:
Benita Vikström
Kommunstyrelsens ordförande Oxelösund kommun, mobil:070-682 15 83

Hämta pressmeddelandet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58