Meny

Snabba insatser med tyngdpunkt i Eskilstuna

Friare användning av arbetsmarknadsmedel och mer pengar för att Högskolan Mälardalen och ALMI ska kunna göra riktade insatser.

Det är önskemål som lyfts fram när landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson idag deltar i ett första möte med den statssekreterargrupp som för en dialog med länen som drabbats särskilt hårt av varsel. Med tanke på läget gör samordnarna redan nu en särskild framställning om insatser i Eskilstunaregionen.

För att kunna genomföra de önskade insatserna i länet bör statens pengar för regional utveckling öka från 15 miljoner till 45 miljoner kronor per år.

I slutet av oktober fick Bo Könberg och Marita Bengtsson regeringens uppdrag att samordna insatser i Södermanlands län för att mildra effekterna av de omfattande varsel som drabbat länet. Sedan dess har de fört dialoger med enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer, statliga myndigheter och kommunerna. Samråd har också ägt rum med Örebro och Västmanlands län.

- Det har varit mycket givande diskussioner, säger Bo Könberg och Marita Bengtsson i en gemensam kommentar. Hittills har vi tagit fram ett utkast till handlingsprogram i tretton punkter. Det innehåller dels akuta åtgärder för att minska antalet personer som faktiskt blir uppsagda, dels en mer långsiktig del för att motverka konjunkturnedgångens negativa effekter. Vår grundinställning är fortfarande att länet och inte minst Eskilstunaregionen har en mycket stark industrisektor. Den gemensamma strategin går därför ut på att lindra verkningarna av varslen så att länet står väl rustat när konjunkturen åter vänder uppåt.

- Eftersom Eskilstunaregionen är särskilt hårt drabbad till följd av många varsel inom fordonsindustrin och tillhörande underleverantörer har vi i detta första skede fokuserat på åtgärder för den delen av länet. Förslaget har utarbetats i tätt samarbete med kommunen, med representanter från Högskolan, ALMI, Arbetsförmedlingen, Volvo CE och Fabriksföreningen.

- Vi avvaktar nu regeringens reaktioner på våra förslag när det gäller Eskilstunaregionen och fortsätter arbetet med handlingsprogrammet, säger Bo Könberg och Marita Bengtsson avslutningsvis.

Mötet med statssekreterargruppen äger rum i Stockholm idag, fredagen 28 november 
kl 11.00 – 14.00.

Efter klockan 14.00 finns landshövding Bo Könberg och Regionförbundets ordförande Marita Bengtsson tillgängliga för kommentarer.

Bo Könberg:   070 – 584 64 30
Marita Bengtsson:  070 - 512 20 82

 

Hämta pressmeddelandet

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-04-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58