Meny

Stöd i Mälardalen för Ostlänken

Satsa på Ostlänken som en del av satsningen på höghastighetståg. Satsningar görs dessutom på Västra stambanan, Svealandsbanan, Skavsta och Oxelösunds hamn. Det är en del av innehållet i den gemensamma skrivelsen om den framtida infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen som har antagits idag, onsdag, mellan representanter för de sex länen; Sörmland, Stockholm, Örebro, Västmanland, Uppland och Gotland.

- Vi är självklart glada över att våra kollegor i Stockholm-Mälardalen har förstått vidden av de mycket nödvändiga satsningarna som berör Sörmland. På samma sätt har vi också försökt stödja övriga satsningar som är nödvändiga för att Stockholm-Mälarregionen ska stå sig i konkurrensen med flera andra europeiska regioner, säger Marita Bengtsson, (s), ordförande i Regionförbundet Sörmland med anledning av dagens beslut.

I Stockholm-Mälarregionen och Gotland bor en tredjedel av Sveriges befolkning.
Regionen har landets högsta tillväxt och här omsätts 40 procent av den totala bruttonationalprodukten. Regionen har en avgörande betydelse för hela landets tillväxt.

-Därför behöver vi ett transportsystem som stärker regionens konkurrenskraft, är långsiktigt hållbart, främjar regional balans och effektivt utnyttjar de fyra trafikslagen – väg, järnväg, flyg och sjöfart, förklarar Marita som dessutom fått gehör för nästan alla sina satsningar, åtminstone när det gäller de olika trafikslagen.
De sex länen i Stockholm-Mälarregionen har nu enats om en regional systemanalys som tagits fram på uppdrag av regeringen och är en förberedelse inför den kommande infrastrukturplaneringen. Analysens uppgift är att visa transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov.

- För fortsatt utveckling och tillväxt i Stockholm-Mälarregionen krävs omfattande investeringar i infrastrukturen, skriver de sex länen bland annat. Systemanalysen bygger på de nationella målen för transportpolitiken, på miljömålen och på länens regionala utvecklingsprogram.

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 512 20 82

Carina Jönhill Områdesansvarig
070 – 347 78 89

Hämta pressmeddelandet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58