Meny

Uppvaktning hos infrastrukturministern om hamnen

- Oxelösunds hamn bör pekas ut som strategisk hamn. Oxelösunds hamn är Sveriges sjunde största hamn. Den har kort insegling, stort djupgående och fyller en viktig uppgift för hela Mälardalsregionen. Det säger landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson med anledning av att de på tisdagen uppvaktar infrastrukturminister Åsa Torstensson. Uppvaktningen sker inför att regeringen i höstens infrastrukturproposition förväntas peka ut vilka hamnar i Sverige som ska benämnas strategiska.

Hösten 2007 kom Hamnstrategiutredningens förslag där tio strategiska hamnar i Sverige pekades ut. I östra Sverige fanns Kapellskär och Norrköping bland de tio, men inte Oxelösunds hamn. Enligt förslaget ska strategiska hamnar ges prioritet vid fördelning av statliga medel till vägar, järnvägar och farleder. Likaså ska dessa hamnar enligt förslaget få högre servicegrad på lotsningen.

- Det är viktigt att Oxelösund som är den största hamnen mellan Karlshamn och Luleå och som ligger i den expanderande Mälardalsregionen finns med på listan över strategiska hamnar. Det tunga tonnaget har behov av hög lotsningsservice säger Bo Könberg.

- Oxelösunds hamn spelar en väsentlig roll för att utveckla godstransportsystemet i Sörmland. Vi behöver flytta över mer gods från lastbil till järnväg och sjöfart. Betydelsen av hamnen kommer att markeras i den regionala analysen över transporterna som Regionförbundet nu gör säger Marita Bengtsson.

Med på uppvaktningen är också Benita Vikström, kommunalråd i Oxelösund, och Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds hamn.

Uppvaktningen hos infrastrukturminister Åsa Torstensson äger rum tisdagen 27 maj kl 09.30 – 10.15 i Näringsdepartementets lokaler på Jakobsgatan 26 i Stockholm.

Massmedia som vill bevaka uppvaktningen kan kontakta Åsa Torstenssons pressekreterare Kennet Hultgren, tel 08 - 405 48 17 eller 070 - 593 08 77

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58