Meny

Vi startar nu det gemensamma arbetet!

Landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser i länet med anledning av de omfattande varsel som drabbat länet. Beslutet fattades vid regeringens sammanträde på torsdagen.

Det handlar i första hand om att genom kontakter skaffa sig en bild av det faktiska läget bland företagen i de mest utsatta branscherna i länet. Samordnarna ska sedan i dialog med företag, fackliga organisationer, berörda kommuner samt berörda statliga organ diskutera lämpliga insatser. Det kan gälla utbildningsinsatser av olika slag samt olika åtgärder för att hjälpa särskilt utsatta företag att klara akuta situationer till följd av den finansiella krisen. I samordnarnas uppdrag ingår att föra dialog med den särskilda grupp av statssekreterare som tillsatts av regeringen. 

I en gemensam kommentar säger Bo Könberg och Marita Bengtsson: 

- Vi kommer nu gemensamt att fortsätta diskussionerna med de berörda parterna i länet. Vår ambition är att som ett första steg klarlägga den faktiska situationen. Därefter kommer vi att presentera ett första utkast till handlingsprogram med förslag till samordnade insatser. Handlingsprogrammet blir vårt underlag för en kommande dialog med den grupp av statssekreterare som ska samordna arbetet i regeringskansliet. 

- Vi har goda förhoppningar att få fram bra förslag, eftersom vi kan dra nytta av det goda samarbetsklimat som finns i länet mellan olika myndigheter, organisationer och företag. 

För mer information kontakta:
Bo Könberg 070 – 584 64 30

Marita Bengtsson 070 – 512 20 82

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58