Meny

2009

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2009-12-08 Regionstyrelsen sammanträder 17 december

Torsdagen den 17 december sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Läs mer

2009-12-07 Pressinbjudan: "Tåg i Sörmland - En analys över regionens behov och utvecklingsmöjligheter"

Torsdagen den 10 december, träffas inbjudna till att ta del av den nya rapporten "Tåg i Sörmland - En analys över regionens behov och utvecklingsmöjligheter". I samband med det seminariet bjuder Regionförbundet Sörmland in media till en presentation av rapporten.

Läs mer

2009-11-20 Regionförbundet Sörmland säger ja till höghastighetståg!

– Vi säger ja till höghastighetståg i Sverige. Hela satsningen är ett betydande samhällsbyggnadsprojekt som är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi säger också att Ostlänken är det självklara valet som en första etapp i utbyggnaden.

Läs mer

2009-11-20 Regionförbundet samordnar kompetensutveckling och vuxenutbildning i länet

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade igår, torsdagen den 19 november att skapa en regional resurs, i form av en resursperson, för att stödja och koordinera insatser inom kompetensutveckling och vuxenutbildning i länet.

Läs mer

2009-11-13 Regionstyrelsen sammanträder 19 november

Torsdagen den 19 november sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Läs mer

2009-11-13 Grattis Gnesta, Katrineholm och Strängnäs!

Idag presenteras resultatet från den sjätte mätningen i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU”. Och idag får vi säga dubbelgrattis till Katrineholm och Gnesta som har erövrat två förstaplatser vardera av tre möjliga!

Läs mer

2009-11-12 Sörmlands och Eskilstunas arbete inspirerar EU

Eskilstuna kommun är, på initiativ av Regionförbundet Sörmland, inbjudna till ett möte med EU-kommissionens General­direk­torat och Regionkommittén i Bryssel imorgon, fredag den 13 november.

Läs mer

2009-10-23 Regional trafikplan vidare till regeringen

Idag, fredagen den 23 oktober, fattade styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslut om förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen som nu går vidare till regeringen.

Läs mer

2009-10-21 Varselsamordnarna träffas för att diskutera fortsatt arbete

Idag, torsdagen den 22 oktober klockan 13.30, träffas Regionförbundets ordförande Marita Bengtsson och landshövding Bo Könberg på Yxtaholm för att diskutera det fortsatta arbetet med konsekvenserna av de varsel som drabbat länet och dess invånare.

Läs mer

2009-10-20 Regionstyrelsen sammanträder 23 oktober

Fredagen den 23 oktober sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Läs mer

2009-10-16 Pressträff med politiska beredningsgruppen för transportinfrastrukturplanen 2010-2021

Fredagen den 23 oktober sammanträder styrelsen för Regionförbundet Sörmland och tar beslut om den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland under åren 2010-2021.

Läs mer

2009-10-15 Grattis Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelösund

Idag presenteras resultatet från den femte mätningen i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU”. Det innebär att invånarna i Trosa har varit bäst på att köpa miljöbilar framför andra bilar. Invånarna i Nyköping och Oxelösund har varit mest framgångsrika på att minska restavfallet och Gnesta har ökat sin befolkning allra mest.

Läs mer

2009-09-29 Du&EU på agendan i Hamburg

Regionförbundet Sörmland är inbjudna att berätta om hur vi arbetar med Lissabonstrategin, resultat och erfarenheter.

Läs mer

2009-09-24 Regionförbundet Sörmland säger ja till Vägverkets förslag på nya hastigheter i länet

– Vi tycker att Vägverkets nya förslag är väl avvägt utifrån alla transportpolitiska mål. Förslaget utgår från vägarnas verkliga utformning som de ser ut i dagsläget och hur de kommer att se ut efter de åtgärder som vi planerar att genomföra under 2010-2012, säger Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Läs mer

2009-09-21 Regionstyrelsen sammanträder 24 september

Torsdagen den 24 september sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Läs mer

2009-08-11 Nystart för Regionförbundet Sörmland!

Vid ett tvådagars styrelsemöte i Trosa har den nya regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland samlats för första gången. Till ordförande valdes Marita Bengtsson, (S) och till vice ordförande Daniel Portnoff (M).

Läs mer

2009-06-16 Nya EU-miljoner till Sörmland

Merparten av de drygt 28 miljoner kronorna är socialfondsmedel som går till insatser för kompetensutveckling av anställda och till åtgärder för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer

2009-06-11 Regionförbundet Sörmland gör gemensam sak med Stockholm i Almedalen

I år gör Regionförbundet Sörmland och Stockholm-Mälarregionen gemensam sak under Almedalsveckan i Visby.

Läs mer

2009-06-04 Presskonferens om regionala transportinfrastrukturplanen för Sörmland 2010-2021

Onsdagen den 10 juni klockan 16.00 arrangerar Regionförbundet Sörmland en presskonferens i Kommunhuset i Flen om den regionala transportinfrastrukturplanen 2010-2021.

Läs mer

2009-05-09 Sörmlands kommuner utmanar varandra!

Idag, lördagen den 9 maj, som dessutom råkar vara Europadagen, gick startskottet för den länsomfattande kampanjen ”Du&EU” där alla nio sörmländska kommuner utmanar varandra när det gäller att förbättra tre av de indikatorer som finns med i Lissabonstrategin, EU:s strategi för sysselsättning och hållbar tillväxt.

Läs mer

2009-04-30 Sörmland utmanar Europa!

Lördagen den 9 maj – Europadagen – går startskottet för den länsomfattande kampanjen ”Du&EU” där nio sörmländska kommuner ska tävla mot varandra när det gäller att uppfylla tre av de indikatorer som finns med i Lissabonstrategin, EU:s strategi för sysselsättning och hållbar tillväxt.

Läs mer

2009-04-23 Lotta Finstorp medverkade i Barroso-möte i Prag

Igår, onsdagen den 22 april, deltog Lotta Finstorp, (M), styrelseledamot i Regionförbundet Sörmland i ett högnivåmöte i Prag med anledning av det tjeckiska ordförandeskapet i EU.

Läs mer

2009-03-20 Med anledning av det svåra läget i länet:

Som regeringen och näringsministern är mycket medveten om har vi tidigare begärt en ökning av de regionala medlen från 15 till 45 miljoner kronor på tre år. Vårt initiativ möjliggör nu ett igångsättande av angelägna insatser men vi är självklart beroende av att få svar på vår tidigare begäran om en höjning av anslaget framöver.

Läs mer

2009-03-18 Behåll 90 på de viktigaste vägarna i länet

Regionförbundets förslag går i första hand ut på att behålla hastigheterna på de viktiga regionala vägarna.

Läs mer

2009-03-18 Kortare restid och tätare turer för Ostlänken

Regionförbundet anser att lägsta godtagbara nivå för trafikering på Ostlänken ska vara halvtimmestrafik.

Läs mer

2009-02-10 Ny träff med regeringens samordningsgrupp

Onsdagen den 11 februari deltar en av länets samordnare, landshövding Bo Könberg, i en ny träff med regeringens samordningsgrupp.

Läs mer

2009-02-05 Nätverksträff för storstadsnära regioner i Europa

Edge Counties Network samlas idag torsdagen den 5 februari för att informera och diskutera framtiden för nätverket som startade i maj 2005 på initiativ av Regionförbundet Sörmland. Politiker och tjänstemän från fem regioner i Europa träffas i Simmern/Hunsrûck, Tyskland.

Läs mer

2009-02-02 Rapport till regeringen från länets samordnare

Idag, måndagen 2 februari, överlämnar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson och landshövding Bo Könberg en rapport om arbetet i länet med det samordningsuppdrag de fick av regeringen i slutet av oktober.

Läs mer

2009-01-29 Ny politisk organisation

Idag, torsdagen den 29 januari, beslutade Regionförbundet Sörmlands fullmäktige att föreslå en ny politisk organisation från och med den 1 juli i år. Om så blir fallet ersätts det nuvarande fullmäktige med en så kallad direktion som är en sammanslagning av styrelse och fullmäktige. Förändringen förutsätter dock kommunernas och landstingets beslut först!

Läs mer

2009-01-22 Samordnarna fortsätter sitt uppdrag:

I dag på eftermiddagen träffades ett 40-tal företrädare för enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer, statliga myndigheter och de sörmländska kommunerna i Flen för fortsatta gemensamma överläggningar med anledning av de varsel som lagts i länet.

Läs mer

2009-01-15 Samordnare diskuterar arbetsmarknadspolitik

De regionala samordnare som utsetts av regeringen för att arbeta mot effekterna av omfattande varsel i landet har bjudits in till ett möte på Arbetsmarknadsdepartementet måndagen 19 januari. Från Södermanlands län deltar landshövding Bo Könberg och regionförbundets ordförande Marita Bengtsson.

Läs mer

2009-01-08 101 nya EU-miljoner till Sörmland

Fem projekt som omfattar Sörmland på totalt 101,3 miljoner kronor prioriterades igår, den 7 januari, av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige . Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58