Meny

101 nya EU-miljoner till Sörmland

Fem projekt som omfattar Sörmland på totalt 101,3 miljoner kronor prioriterades igår, den 7 januari, av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige . Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Bildandet av en riskkapitalfond är den hittills största enskilda satsningen som gjorts inom regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige. Etableringen av en riskkapitalfond ska underlätta för fler småföretag att växa. Almi Invest Östra Mellansverige AB har därför bildats med uppgift att under en begränsad tid, medverka med ägarkapital i tillväxtföretag. Bolagets finansieringsverksamhet ska vara marknadskompletterande till banker och privata investerare och fylla en brist på riskvilligt ägarkapital i storleksordningen 1- 10 miljoner kronor.

- För Sörmland är det här en mycket viktig satsning eftersom länet har en relativ liten tillgång på riskkapital av den här storleken. ALMI Invest Östra Mellansverige kommer att ha ett investeringskapital på 175 miljoner kronor varav 35 procent kommer från EU:s strukturfondsmedel. I spåren av finanskrisen kommer den här satsningen att få ännu större betydelse för att stärka företagens konkurrenskraft säger, Göran Cederholm, VD på ALMI Företagspartner i Sörmland.

Flera av projekten som berör Sörmland är strategiskt stora satsningar och har betydelse för regionens utveckling och sker i samverkan med våra grannlän. Två av dem är förstudier som i sin tur ska leda till större satsningar framöver.

Här följer en sammanställning av de prioriterade projekten som omfattar Sörmland.

Regionalfondsprojekt:

ALMI Invest Östra Mellansverige; ALMI Invest Östra Mellansverige AB. EU-stöd: 87,7 miljoner kronor. Projektet innebär bildande av en riskkapitalfond som ska tillgodose den brist på riskkapital, framförallt ägarkapital som finns idag för småföretag som vill växa.

CLEAN; Mälardalens Högskola, Västerås. EU-stöd: 7 056 721 kronor. Ett trelänsprojekt som ska utveckla ett kluster inom miljöteknikområdet och stärka företagens innovationsförmåga inom miljöteknik.

Remade Sweden – förstudie; Ideaplant AB, Eskilstuna. EU-stöd: 240 000 kronor. Förstudien ska klarlägga förutsättningar för ett större projekt inom design och återvinningsbart avfall för att utveckla företagsamhet och nya produkter.

Socialfondsprojekt:

Torget; Nyköpings kommun. EU-stöd: 203 700 kronor. En förstudie inom programområde 1 Kompetensutveckling som ska skapa en plattform för en effektivare samverkan mellan aktörer för att unga arbetslösa med komplexa behov snabbare ska kunna komma närmare ett arbete.

Palladium; Katrineholms kommun. EU-stöd: 6 156 904 kronor. Ett genomförandeprojekt inom programområde 1 Kompetensutveckling. Projektet vill förbättra samverkan mellan arbetsförmedling och socialförvaltning för att underlätta och påskynda ungdomar att komma från ett långvarigt bidragsberoende till utbildning och arbete.

Vid eventuella frågor. kontakta:
Anne-Louise Gjuse, strukturfondssamordnare, Regionförbundet Sörmland 0155-778 87

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58