Meny

Behåll 90 på de viktigaste vägarna i länet

Regionförbundets förslag går i första hand ut på att behålla hastigheterna på de viktiga regionala vägarna.

Under hösten skickade Vägverket Region Mälardalen ett brev till Regionförbundet Sörmland med en inbjudan till dialog om de nya hastigheterna på vägnätet i Sörmland. Regionförbundet Sörmland har nu haft kontakt med Polisen, Åkeriförbundet Öst, Vägverket, kommunerna och länstrafiken i Sörmland och kommit fram med ett motförslag.

Förslaget går i första hand ut på att behålla hastigheten på de viktiga regionala vägarna. Regionförbundet anser att det med ganska små åtgärder finns möjlighet att behålla 90 kilometer i timmen på de flesta vägsträckorna i länet. Regionförbundet har även räknat på vad det skulle kosta att behålla trafiksäkerheten på dessa sträckor. Det visar sig att det på dessa vägar finns möjlighet att det med ganska små åtgärder går att upprätthålla en hastighet anpassad efter vägens förutsättningar och som trafikanterna kan tänkas följa. Regionförbundet har räknat med att kostnaderna uppgår till cirka 42 miljoner och kan betalas via den regionala transportplanen.

Regionförbundet anser inte att Vägverkets förslag är tillräckligt anpassat efter regionala skillnader och förutsättningar. En anpassning för varje län är oerhört viktig och speciellt för Sörmland som är beroende av tillgänglighet mellan olika kommuner och över länsgränserna. Målet är att flytta över personbilsresande till kollektivtrafik och i Sörmland är det inte alltid möjligt med bra tågförbindelser vilket gör att en effektiv busstrafik är viktig. För att kunna konkurrera med bilen krävs då rätt anpassade hastigheter på vägarna.

Bilaga 1: Karta med utmärkta sträckor där regionförbundet anser att 90 kilometer i timmen bör behållas

Bilaga 2: Brev till Vägverket

Bilaga 3: Kollektivtrafikvisionen

För övriga kommentarer och frågor ring:
Marita Bengtsson, (S), ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82

Göran Norberg, förbundsdirektör, 070-644 56 25

Carina Jönhill Nord, ansvarig tjänsteman, 070-347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58