Meny

Grattis Gnesta, Katrineholm och Strängnäs!

Idag presenteras resultatet från den sjätte mätningen i den länsomfattande kampanjen ”Du&EU”. Och idag får vi säga dubbelgrattis till Katrineholm och Gnesta som har erövrat två förstaplatser vardera av tre möjliga!

Det innebär att Katrineholm har vunnit delomgången när det gäller att minska sitt avfall men Katrineholm har även placerat sig på en delad förstaplats när det gäller att öka andelen miljöbilar i kommunen.

När det gäller befolkningstillväxt och andel miljöbilar så har Gnesta också placerat sig på två förstaplatser. Även Strängnäs invånare har den här gången varit bland de tre bästa på att köpa miljöbilar framför vanliga bilar.

Det var i början av maj i år som tävlingen, där alla sörmländska kommuner deltar, inleddes. Syftet är alltså att sörmlänningarna ska bli bättre på att minska sitt restavfall, köpa miljöbilar framför andra bilar och öka befolkningstillväxten.

Resultatet av mätningarna kan man sedan följa i stora annonser i länets samtliga tidningar, på kommunernas egna hemsidor och på en alldeles egen hemsida som heter www.duocheu.se

De tre mätfaktorerna är hämtade från den så kallade Sörmlandsstrategin som är Sörmlands regionala utvecklingsplan där det finns elva olika områden där Sörmland behöver utvecklas och bli bättre. Dessa indikatorer är i sin tur hämtade ur den så kallade Lissabonstrategin som kom till i början av år 2000 i just Lissabon.

Tanken bakom kampanjen är att få sörmlänningarna att förstå hur EU påverkar dem och hur de kan påverka EU genom att bland annat minska restavfallet och köpa miljöbilar framföra andra bilar.

För mer information, kontakta
Monica Swärd
Samordnare för projektet på Regionförbundet Sörmland
070 – 528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58