Meny

Kortare restid och tätare turer för Ostlänken

Regionförbundet anser att lägsta godtagbara nivå för trafikering på Ostlänken ska vara halvtimmestrafik.

I remissvaret på järnvägsutredningen Ostlänken, Järna – Linköping skriver regionförbundet bland annat:

– Regionförbundet Sörmland anser att lägsta godtagbara nivå för trafikering på Ostlänken ska vara halvtimmestrafik med regionala och interregionala förbindelser både norrut och söderut till och från Nyköping och Vagnhärad.

– Hela Sörmland måste få en tågtrafikförsörjning som tillgodoser alla behov, både regional, interregional och internationell tågtrafik. Det gäller både antalet förbindelser och förkortade restider. Nyköping måste få en tvåstationslösning med tågtrafik som tillgodoser både kopplingen till flyg och järnväg vid Skavsta flygplats och trafikering av ett centralt stationsläge i Nyköping.

– Regionförbundet anser att de viktigaste kriterierna för val av korridor för Ostlänken genom Sörmland är restid och turtäthet. Regionförbundet förordar i sitt remissvar ”Röd korridor med lång bibana till Nyköping, hög standard”. Det svarar bäst upp mot kraven på korta restider och hög turtäthet.

– Regionförbundet har sedan tidigare antagit en ”Vision för pendling med kollektivtrafik i Sörmland” där 50 procent av arbetspendlarresorna bortom år 2020 ska ske med kollektivtrafik på de större stråken i och genom länet. Idag svarar kollektivtrafiken för åtta till tretton procent av resorna. Det är en tuff utmaning som kräver kraftfulla satsningar på bland annat bättre tågtrafik där restiden kortas och turtätheten blir högre. Därför behövs en satsning på Ostlänken och en högre kapacitet på såväl Västra Stambanan som Svealandsbanan.

Här kan du läsa remissvaret

För övriga kommentarer eller frågor, ring:
Marita Bengtsson, (S), ordförande Regionförbundet Sörmland, 070-512 20 82

Göran Norberg, Förbundsdirektör, 070-644 56 25

Lars Åke Svensson, ansvarig tjänsteman, 073-773 73 44

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58