Meny

Med anledning av det svåra läget i länet:

Som regeringen och näringsministern är mycket medveten om har vi tidigare begärt en ökning av de regionala medlen från 15 till 45 miljoner kronor på tre år. Vårt initiativ möjliggör nu ett igångsättande av angelägna insatser men vi är självklart beroende av att få svar på vår tidigare begäran om en höjning av anslaget framöver.

Det skriver Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson (S) i ett brev till näringsminister Maud Olofsson. Brevet avslutas så här:

- Vi ser därför fram mot ett positivt besked från näringsminister Maud Olofsson så snart som möjligt så att vi kan försäkra oss att våra påbörjade satsningar kan få en önskad fortsättning även under nästkommande år och åren därefter.

Bakgrunden till brevet är att regionförbundets styrelse, vid sitt senaste möte i onsdags, tog ett beslut om att satsa upp till sju miljoner kronor för att garantera vissa insatser med syfte att motverka den finansiella krisens värsta effekter i länet. Det är i första hand med anledning av vad som drabbat fordonsindustrin som regionförbundet nu väljer att reservera sju miljoner kronor av det egna kapitalet för stödjande åtgärder.

- Med anledning av den akuta situation som uppstått och där vi väntat på besked från regeringen har vi nu beslutat att ta ett eget initiativ. Det innebär att vi vidtar denna åtgärd för att det krävs insatser snabbt. Men de beslutade insatserna gäller bara för i år, det vill säga regionförbundet har endast pengar för en sådan här satsning i år, skriver Marita Bengtsson.

Läs brevet som skickats till Maud Olofsson

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (S) Ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 512 20 82

Daniel Portnoff, (M) Vice ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 6621 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58