Meny

Nätverksträff för storstadsnära regioner i Europa

Edge Counties Network samlas idag torsdagen den 5 februari för att informera och diskutera framtiden för nätverket som startade i maj 2005 på initiativ av Regionförbundet Sörmland. Politiker och tjänstemän från fem regioner i Europa träffas i Simmern/Hunsrûck, Tyskland.

Edge Counties Network är ett nätverk som idag består av fem regioner i nära anslutning till storstadsområden i Europa. Regionerna har genom nätverket möjlighet att lära av varandra och samarbeta inom regional utveckling. Gemensamt har regionerna fördelar av sitt storstadsnära läge när det gäller kommunikationer, näringslivssammansättning, utbildningsmöjligheter, innovationskraft, flexibilitet, rekreationsmöjligheter och kulturutbud.

Från Regionförbundet Sörmland deltar: Anders Bjurström, (fp) ledamot, arbetsutskottet Jan Carle, (m) ordinarie, styrelseledamot Greger Tidlund, (s) ersättare, styrelsen Inger Jonasson-Sjödin, (s) fullmäktige, presidium Staffan Folke, (v) ersättare i arbetsutskottet Lars Gunnar Gårdö, strateg, Regionförbundet Sörmland

Vid eventuella frågor, kontakta:
Lars Gunnar Gårdö Strateg Regionförbundet Sörmland
070-589 14 96

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58