Meny

Ny politisk organisation

Idag, torsdagen den 29 januari, beslutade Regionförbundet Sörmlands fullmäktige att föreslå en ny politisk organisation från och med den 1 juli i år. Om så blir fallet ersätts det nuvarande fullmäktige med en så kallad direktion som är en sammanslagning av styrelse och fullmäktige. Förändringen förutsätter dock kommunernas och landstingets beslut först!

Bakgrunden till beslutet är att regionfullmäktige, bland ledamöterna, upplevs fungera mindre bra. Syftet är att, med en förändrad organisation och nya arbetsformer, förbättra politikernas delaktighet och inflytande i regionförbundets verksamhet.

- Jag är övertygad om att färre ledamöter och fler sammanträden kommer att öka intresset och engagemanget i de regionalpolitiska uppdragen, säger regionförbundets ordförande Marita Bengtsson, (s) i en kommentar och fortsätter:

- Tanken är att politikerna ska känna sig mer delaktiga, vara bättre uppdaterade och ha lättare att agera som regionpolitiker. Dessutom kommer förankringsarbetet på hemmaplan att gå smidigare.

Förslaget innebär att den nya politiska organisationen ska börja gälla den 1 juli i år. Det förutsätter dock att regionförbundets medlemmar, d v s länets nio kommuner och Sörmlands läns landsting, godkänner förändringen vilket beräknas ske under våren. Därefter ska medlemmarna välja ledamöter och ersättare till den nya direktionen.

Dagens beslut innebär att det tidigare regionfullmäktige försvinner och ersätts av en direktion som högsta beslutande organ. Direktionen ska också vara styrelse, det vill säga även verkställande organ. Den nya direktionen ska ha 33 ledamöter och lika många ersättare. Varje kommun och landstinget ska ha minst en ledamot och en ersättare i direktionen.

Det ursprungliga syftet med regionfullmäktiges möten var att skapa en politisk arena för regionala utvecklingsfrågor. Så har det inte blivit. Närvaron har varit låg och engagemanget från fullmäktigeledamöterna svagt. Under senare år har flera gett uttryck för att en förändring är nödvändig. Därför tillsatte styrelsen en politisk beredning i maj förra året med samtliga sju riksdagspartier representerade. De har, under det gångna året, träffats fem gånger och det är den politiska beredningens underlag som legat till grund för dagens beslut.

I samband med styrelsens behandling av förslaget framkom att miljöpartiet säger nej till att ersätta fullmäktige och i stället förorda ett direktvalt regionfullmäktige. Centerpartiet har gjort ett särskilt yttrande där de i stället önskar ett direktvalt regionparlament och kristdemokraterna säger i ett särskilt yttrande att en direktion innebär en icke acceptabel försämring av demokratin.

Här kan du läsa PM om ändrad organisation

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (s) Ordförande i Regionförbundet Sörmland 070 – 512 20 82

Daniel Portnoff, (m) Vice ordförande i Regionförbundet Sörmland 070 – 6621 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör 070 – 644 56 25

Fotnot:
Regionförbundet Sörmland bildades 2003 och har sålunda funnits i en och en halv mandatperiod. Regionförbundet är medlemmarnas, d v s kommunernas och landstingets gemensamma organ för samordning och utveckling av regionala frågor samt deras gemensamma företrädare i dessa frågor. De två kärnområdena är infrastruktur och kollektivtrafik samt näringsliv och arbetsmarknad. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra områdena.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58