Meny

Nya EU-miljoner till Sörmland

Merparten av de drygt 28 miljoner kronorna är socialfondsmedel som går till insatser för kompetensutveckling av anställda och till åtgärder för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fem projekt som omfattar Sörmland får dela på drygt 28 miljoner kronor. Det prioriterades igår, den 15 juni av strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige. Prioriteringar ligger till grund för de beslut som Tillväxtverket och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige ska fatta till varje projektägare.

Två projekt får pengar ur socialfondsprojekt- ”ökat arbetskraftutbud”

Sahil. Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförvaltningen. EU-stöd: 6 435 169 kronor. Ett projekt som syftar till att i samarbete med näringslivet utbilda och matcha utomeuropeiska invandrare till arbete. För mer information, kontakta Kenny Sjöberg, telefon: 016- 710 22 40 eller 070- 340 27 21.

Yrkessvenska för integration genom samverkan. Katrineholms Kommun, Viadidakt. EU-stöd: 14 249 060 kronor. Projektet syftar till att ge 360 arbetslösa deltagare med utländsk bakgrund i fyra kommuner relevanta yrkeskunskaper så att de kan nå egenförsörjning. För mer information, kontakta Johannes Mattisson, telefon: 0150- 48 87 15 eller 070- 570 01 52.

Två projekt får pengar ur socialfondsprojekt- ”kompetensförsörjning”

Utveckling Tuna Park. Företagarföreningen i Tuna Park, Eskilstuna. EU-stöd: 2 445 913 kronor. Kompetensinsatser för anställda i 21 företag/butiker i köpcentret. För mer information, kontakta Peder Berentsen, telefon: 070- 513 87 41.

VilstaGruppen Kompetensutveckling. Vilsta företagsgrupp ekonomisk, Eskilstuna. EU-stöd: 5 086 627 kronor. Utbildningsinsatser för 350 anställda i 14 företag. För mer information, kontakta Anna-Lena Backman-Eriksson 016- 48 29 99 eller 073- 420 65 00.

Ett projekt får pengar från regionalfonden

Sätra Brunn-regionalt kompetenscentrum för samhällsentreprenad. Sätra Brunn Hälsobrunn ekonomisk förening, Sala. EU-stöd: 248 250 kronor. Förstudien ska ta fram underlag för etablering av ett regionalt kompetenscentrum för samhällsentreprenad på Sätra Brunn. För mer information, kontakta Caroline Drabe 0224- 547 50 eller 070- 936 98 60.

För mer information kontakta:
Elisabeth Langgren Lundov Strukturfondsamordnare, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155- 788 98
Mobil: 070- 666 49 64

Fakta:
Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 i Östra Mellansverige har till uppgift att fördela EU-medel till satsningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige.

Strukturfondspartnerskapet ska prioritera projektansökningar. Strukturfondspartnerskapet utgörs av 19 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen och intresseorganisationer/ föreningar.

Under perioden 2007-2013 ska drygt 1.6 miljarder kronor fördelas till satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, ökar nyföretagandet och bidrar till att fler människor kommer i arbete. Regionen Östra Mellansverige utgörs av länen Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64