Meny

Nystart för Regionförbundet Sörmland!

Vid ett tvådagars styrelsemöte i Trosa har den nya regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland samlats för första gången. Till ordförande valdes Marita Bengtsson, (S) och till vice ordförande Daniel Portnoff (M).

Detta innebär att det tidigare regionfullmäktige, med 57 ledamöter, nu har ersatts av en ny regionstyrelse som består av 33 ordinarie ledamöter, och 33 ersättare, från landstinget och länets nio kommuner.

- Regionförbundet ska fortsätta att vara en politisk plattform som arbetar för länsinvånarnas bästa i olika former, sa Daniel Portnoff i sitt hälsningsanförande och fortsatte:

- Vi ska eftersträva breda uppgörelser och dra åt samma håll i frågor som är viktiga för oss. Förhandlingarna om finansieringen av Citybanan och ett omfattande arbete med att förbättra infrastrukturen på väg och järnväg är exempel på frågor där regionförbundet är engagerat och spelar en viktig roll.

Daniel Portnoff berörde också den ekonomiska krisen och hur den har drabbat Sörmland.

- Vi måste ställa oss frågan vad vi kan göra på den regionala nivån för att bidra till att vi ska befinna oss i ”vinnarhålet” när det väl vänder.

- Sörmland har haft en god befolkningstillväxt och en bra ekonomisk tillväxt under de senaste tio åren och vi tillhör fortfarande Sveriges viktigaste tillväxtmotor, Mälardalen. Våra förutsättningar att skapa bättre livsmöjligheter för våra invånare är därför mycket goda även framöver, slutade han.

För mer information kontakta:
Daniel Portnoff, (M) Vice ordförande Regionförbundet Sörmland
070-662 19 30

Monica Swärd Ansvarig för information och kommunikation, Regionförbundet Sörmland
0155- 778 83

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58