Meny

Presskonferens om regionala transportinfrastrukturplanen för Sörmland 2010-2021

Onsdagen den 10 juni klockan 16.00 arrangerar Regionförbundet Sörmland en presskonferens i Kommunhuset i Flen om den regionala transportinfrastrukturplanen 2010-2021.

Pressinbjudan

Vid presskonferensen medverkar den politiska beredningsgruppens sammankallande Hans Ekström, tillika kommunalråd i Eskilstuna, och flera kommunalråd från övriga kommuner i länet.

På presskonferensen presenteras förslaget till plan för åren 2010-2021. Denna plan skickas sedan ut på remiss till berörda parter i länet och ska vara Regionförbundet Sörmland tillhanda senast den 15 september.

Sörmland redovisar därefter sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 2 november i år.

Processen med Sörmlands regionala plan har präglats av politiskt engagemang och en tidigt öppen process där all har bjudits in för att ta del av och påverka planförslaget.

Läs mer om den regionala transportinfrastrukturplanen

För eventuella frågor, kontakta:
Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastruktur och kollektivtrafik
070 – 347 78 89

Göran Norberg Förbundsdirektör
070 – 644 56 25

Monica Swärd Ansvarig för information och kommunikation
070 – 528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58