Meny

Pressträff med politiska beredningsgruppen för transportinfrastrukturplanen 2010-2021

Fredagen den 23 oktober sammanträder styrelsen för Regionförbundet Sörmland och tar beslut om den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland under åren 2010-2021.

Det är första gången som Regionförbundet Sörmland har ansvar för planarbetet vilket inneburit ett större regionalt inflytande över utvecklingen av länets transportinfrastruktur.

Efter regionstyrelsens sammanträde hålls en pressträff där Daniel Portnoff, (M) vice ordförande i Regionförbundet Sörmland samt kommunstyrelsens ordförande i Trosa kommun och Hans Ekström, (S), sammankallande i beredningsgruppen och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun berättar om det politiska arbetet med att ta fram den nya transportinfrastrukturplanen för Sörmland.

Tid: 23 oktober klockan 14:15
Plats: ”Gula villan” på Hedenlunda i Flen

För mer information, kontakta
Annelie Engström Informatör Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-292 57 77

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58