Meny

Rapport till regeringen från länets samordnare

Idag, måndagen 2 februari, överlämnar regionförbundets ordförande Marita Bengtsson och landshövding Bo Könberg en rapport om arbetet i länet med det samordningsuppdrag de fick av regeringen i slutet av oktober.

Rapporten kommer att ligga till grund för diskussionerna vid en träff den 11 februari med alla samordnare i landet och företrädare för regeringen.

Statssekreterare Jöran Hägglund, som leder regeringens samordningsgrupp, har begärt in rapporter från alla samordnare i landet inför mötet i Stockholm den 11 februari.

- Förutom en redovisning av varselläget, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat så påpekar vi återigen att vi behöver få ett snabbt besked från regeringen om extra utvecklingspengar för att kunna fullfölja planerade åtgärder, kommenterar Bo Könberg och Marita Bengtsson.

Till redovisningen bifogas en uppdaterad version av det handlingsprogram som redan tidigare överlämnats till regeringens företrädare.

Här kan du läsa samordnarnas rapport

Här kan du läsa samordnarnas handlingsprogram

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58