Meny

Regionförbundet samordnar kompetensutveckling och vuxenutbildning i länet

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade igår, torsdagen den 19 november att skapa en regional resurs, i form av en resursperson, för att stödja och koordinera insatser inom kompetensutveckling och vuxenutbildning i länet.

Kompetensutveckling och matchning på arbetsmarknaden är prioriterade områden för Regionförbundet Sörmland. 

- Vi har under de senaste två åren haft en dialog med olika intressenter om att inrätta eller återskapa ett regionalt råd för kompetensutvecklingsfrågor. Vi har också sett behovet av att på regional nivå följa näringslivets behov av kompetens samt att initiera olika insatser för att avhjälpa kompetensbrister på både kort och lång sikt, förklarar Marita Bengtsson, (S) ordförande i regionstyrelsen.

- Behovet av att på regional nivå följa upp behov, inventera kapacitet och samordna insatser när det gäller kompetensutveckling på arbetsmarknaden har blivit allt starkare, fortsätter hon.

Arbetet ska ske i intim samverkan med näringslivet, utbildningssamordnare, fackliga organisationer samt kommunerna, landstinget och regionala statliga organ. Det konkreta arbetet handlar bland annat om att i bred samverkan utforma utbildningar med hög kvalité och bearbeta de organ som fördelar utbildningsplatser.

Regionförbundet Sörmland avsätter 600 000 kronor för denna satsning i 2010 års budget.

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson, (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland
070- 512 20 82

Göran Norberg, förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
070- 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58