Meny

Regionförbundet Sörmland säger ja till höghastighetståg!

– Vi säger ja till höghastighetståg i Sverige. Hela satsningen är ett betydande samhällsbyggnadsprojekt som är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi säger också att Ostlänken är det självklara valet som en första etapp i utbyggnaden.

Ostlänken är den del av höghastighetsbanan där planeringen kommit längst. Här berörs närmare en halv miljon invånare, 35 000 företag, flera högskolor och universitet samt flygplatser och hamnar, säger Marita Bengtsson,(S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

 – Ett annat tungt skäl till att satsa på höghastighetståg är de miljöeffekter som kan nås. Genom att binda samman Stockholm med de största städerna i södra Sverige har vi möjlighet att kraftigt reducera inrikesflyget, fortsätter Marita Bengtsson.

Regionförbundet Sörmland skriver också i sitt yttrande att det är viktigt med ett snabbt beslut, att en samlad projektorganisation bör bildas och starta sitt arbete under 2010.

Regionförbundet Sörmland har på regionstyrelsen igår, torsdagen den 19 november, sagt ja till höghastighetsbanor i sitt remissvar på betänkandet ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft”.

Här kan du läsa yttrandet till Näringsdepartementet

För mer information, kontakta:
Marita Bengtsson, (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland
070- 512 20 82

Göran Norberg, förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
070- 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58