Meny

Regionförbundet Sörmland säger ja till Vägverkets förslag på nya hastigheter i länet

– Vi tycker att Vägverkets nya förslag är väl avvägt utifrån alla transportpolitiska mål. Förslaget utgår från vägarnas verkliga utformning som de ser ut i dagsläget och hur de kommer att se ut efter de åtgärder som vi planerar att genomföra under 2010-2012, säger Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Regionförbundet Sörmland har under 2009 haft en dialog med Vägverket om nya hastigheter på vägarna i Sörmland. Vägverket föreslog från början en hastighetssänkning på ett flertal vägsträckor i länet. Regionförbundet skickade i våras in ett motförslag till Vägverket på hastigheter för länets vägar där en avvägning mellan trafiksäkerhet, framkomlighet samt ett antal föreslagna miljöåtgärder miljö är gjorda.

Regionförbundet Sörmland har därför i den regionala transportinfrastrukturplanen för 2010-2021 föreslagit att 42 miljoner kronor avsätts till sidoområdesåtgärder, sidoräcken, mittlinjefräsningar och målningsåtgärder. Regionförbundet Sörmland är en av Vägverkets remissinstanser när det gäller förslag på nya hastigheter i länet. Vägverket planerar att märka ut de nya hastighetsgränserna under tiden 10 november – 18 december, 2009.

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (S), Ordförande Regionförbundet Sörmland
070-512 20 82

Göran Norberg Förbundsdirektör
070-644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58