Meny

Regionförbundet Sörmland säger ja till Vägverkets förslag på nya hastigheter i länet

– Vi tycker att Vägverkets nya förslag är väl avvägt utifrån alla transportpolitiska mål. Förslaget utgår från vägarnas verkliga utformning som de ser ut i dagsläget och hur de kommer att se ut efter de åtgärder som vi planerar att genomföra under 2010-2012, säger Marita Bengtsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Regionförbundet Sörmland har under 2009 haft en dialog med Vägverket om nya hastigheter på vägarna i Sörmland. Vägverket föreslog från början en hastighetssänkning på ett flertal vägsträckor i länet. Regionförbundet skickade i våras in ett motförslag till Vägverket på hastigheter för länets vägar där en avvägning mellan trafiksäkerhet, framkomlighet samt ett antal föreslagna miljöåtgärder miljö är gjorda.

Regionförbundet Sörmland har därför i den regionala transportinfrastrukturplanen för 2010-2021 föreslagit att 42 miljoner kronor avsätts till sidoområdesåtgärder, sidoräcken, mittlinjefräsningar och målningsåtgärder. Regionförbundet Sörmland är en av Vägverkets remissinstanser när det gäller förslag på nya hastigheter i länet. Vägverket planerar att märka ut de nya hastighetsgränserna under tiden 10 november – 18 december, 2009.

För eventuella frågor, ring:
Marita Bengtsson, (S), Ordförande Regionförbundet Sörmland
070-512 20 82

Göran Norberg Förbundsdirektör
070-644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58