Meny

Regionstyrelsen sammanträder 17 december

Torsdagen den 17 december sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 17 december, 2009.

Hålltider: Information kl 09:00. Partigrupper kl 10:40. Beslut 11:20. Seminarium kl 13:00-16:00.
Plats: Hotel Bolinder, Eskilstuna

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information (kl 09.00)

1 Uppföljning av Sörmlandsstrategin (09.00-09.40)

2 Rapporter (09.40-10.40)

E Diskussion i partigrupper (10.40)

F Beslut (11.20-12.00)

§ 39 Verksamhetsplan och budget 2010

§ 40 Inkallelseordning för regionstyrelsens arbetsutskott

§ 41 Anmälningsärenden

G Övriga frågor

Efter lunchen genomförs det tredje seminariet i regionstyrelsens utvecklingsprogram i regionalt ledarskap till vilket även ersättare och revisorer/ersättare är välkomna att delta.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58