Meny

Regionstyrelsen sammanträder 17 december

Torsdagen den 17 december sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 17 december, 2009.

Hålltider: Information kl 09:00. Partigrupper kl 10:40. Beslut 11:20. Seminarium kl 13:00-16:00.
Plats: Hotel Bolinder, Eskilstuna

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information (kl 09.00)

1 Uppföljning av Sörmlandsstrategin (09.00-09.40)

2 Rapporter (09.40-10.40)

E Diskussion i partigrupper (10.40)

F Beslut (11.20-12.00)

§ 39 Verksamhetsplan och budget 2010

§ 40 Inkallelseordning för regionstyrelsens arbetsutskott

§ 41 Anmälningsärenden

G Övriga frågor

Efter lunchen genomförs det tredje seminariet i regionstyrelsens utvecklingsprogram i regionalt ledarskap till vilket även ersättare och revisorer/ersättare är välkomna att delta.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58