Meny

Regionstyrelsen sammanträder 19 november

Torsdagen den 19 november sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 19 november 2009 kl 13.00-17.00
Solbacka Sport & Konferens, Stjärnhov.

Mötet är offentligt.

Kontakta gärna förbundskontoret för upplysningar: Annika Gamsäter, sekreterare regionstyrelsen, telefon 0155-778 97.

Dagordning

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information (kl13:00)

ALMI:s roll och uppdrag
Göran Lundwall, VD/Koncernchef, ALMI Företagspartner Moderbolag

Handlingsplan för näringslivsutveckling, lägesrapport
Ulf Johansson och Olof Linde, Sweco Eurofutures

Verksamhetsplan och budget 2010
Göran Norberg, Förbundskontoret

E Diskussion i partigrupper (ca 15.00)

F Beslut (ca 16.00)

§ 29 Regionförbundet Sörmlands kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi

§ 30 Motionssvar: Utveckling av Biogas

§ 31 Motionssvar: Bättre rustat näringsliv

§ 32 Motionssvar: Hållbarare godstransporter

§ 33 Motionssvar: Utveckling av vindkraft

§ 34 FoU Sörmland, komplettering av avtal

§ 35 Regional resurs för koordinering av insatser inom kompetensutveckling och vuxenutbildning

§ 36 Ägardirektiv till ALMI Företagspartner Sörmland

§ 37 Yttrande över betänkandet ”Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” SOU 2009:74

§ 38 Anmälningsärenden

G Övriga frågor

H Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58