Meny

Regionstyrelsen sammanträder 19 november

Torsdagen den 19 november sammanträder regionstyrelsen. Mötet är offentligt.

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 19 november 2009 kl 13.00-17.00
Solbacka Sport & Konferens, Stjärnhov.

Mötet är offentligt.

Kontakta gärna förbundskontoret för upplysningar: Annika Gamsäter, sekreterare regionstyrelsen, telefon 0155-778 97.

Dagordning

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information (kl13:00)

ALMI:s roll och uppdrag
Göran Lundwall, VD/Koncernchef, ALMI Företagspartner Moderbolag

Handlingsplan för näringslivsutveckling, lägesrapport
Ulf Johansson och Olof Linde, Sweco Eurofutures

Verksamhetsplan och budget 2010
Göran Norberg, Förbundskontoret

E Diskussion i partigrupper (ca 15.00)

F Beslut (ca 16.00)

§ 29 Regionförbundet Sörmlands kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi

§ 30 Motionssvar: Utveckling av Biogas

§ 31 Motionssvar: Bättre rustat näringsliv

§ 32 Motionssvar: Hållbarare godstransporter

§ 33 Motionssvar: Utveckling av vindkraft

§ 34 FoU Sörmland, komplettering av avtal

§ 35 Regional resurs för koordinering av insatser inom kompetensutveckling och vuxenutbildning

§ 36 Ägardirektiv till ALMI Företagspartner Sörmland

§ 37 Yttrande över betänkandet ”Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” SOU 2009:74

§ 38 Anmälningsärenden

G Övriga frågor

H Avslutning

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58